Kategorie: Články

Znáte své zákazníky?

Znáte své zákazníky?Dobrá znalost konečných zákazníků je více než důležitá. Budete-li věnovat čas k definici své cílové skupiny, přinese vám to ovoce.

Jedině tak můžete dopředu předpokládat, jakým směrem se budou vyvíjet jejich potřeby, přání a očekávání a přizpůsobovat svou nabídku. Základní členění cílové skupiny získáte pomocí několika hledisek.

Geografické: odkud jsou vaši zákazníci, z jaké vzdálenosti k vám přijíždějí
Demografické: rozdělení dle věku a pohlaví
Socioekonomické: dle vzdělání a výše ekonomického potenciálu
Behaviorální: rozdělení dle společných znaků chování, návyků, zvyků   

Na základě těchto hledisek můžete „rozškatulkovat“ své zákazníky, zjistit, která skupina je nejpočetnější, která je pro vás nejlukrativnější...Časem zjistíte, jak se poměr v jednotlivých skupinách mění, které přibývají, které ubývají. Díky analýze a dobré znalosti cílové skupiny můžete předvídat změny dříve, než ovlivní vaše podnikání.